23 thoughts on “Truyện Tranh Thần Kiếm Phù Hoàng – Chap 1+2 – Đã Tìm Được Mục Tiêu

  1. Lại thêm 1 bộ truyện hay đáng để mong..
    Có 2 truyện giống nhu trọng sinh đô thị tu tuyên ad làm đi

  2. ad lm truyen tranh ra nhieu chập ấy .ra 1 2 chap đả lm video .tác giả lm giữa chừng chết éo ra nũa thỉ mất hứng vc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *