Tự học Winword – Bài 12: Kiểm tra chính tả trong văn bản Word (Spelling and Grammar)Khi soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt, chúng ta thường thấy các đường gạch răng cưa (màu đỏ và màu xanh) bên dưới một số từ, có thể làm cho một số người khó chịu. Các đường gạch răng cưa đó là công cụ tuyệt vời mà Winword hỗ trợ chúng ta kiểm tra các lỗi gặp phải trong văn bản.

Nguồn: https://chromano.me/

Xem thêm bài viết khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa