Tưởng xuyên vs Từ Siêu || Tứ kết Ngân Hàng Nông Thương bôi. 2019Sau khi thắng ván 1 vào ván 2 Tưởng xuyên cầm đỏ đi tiên đã chơi rất hay. Dùng thế trận tiên nhân chỉ lộ .kích bại Kỳ Vương Thế Giới Từ Siêu.

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

One thought on “Tưởng xuyên vs Từ Siêu || Tứ kết Ngân Hàng Nông Thương bôi. 2019

  1. Tưởng xuyên giải này đánh rất tốt. Khi kích bại Kỳ Vương Thế Giới Từ Siêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *