Tưởng xuyên vs Từ Siêu || Tứ kết Ngân Hàng Nông Thương bôi. 2019Sau khi thắng ván 1 vào ván 2 Tưởng xuyên cầm đỏ đi tiên đã chơi rất hay. Dùng thế trận tiên nhân chỉ lộ .kích bại Kỳ Vương Thế Giới Từ Siêu.

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

One Response

  1. Bà Rịa cờ tướng sưu tầm 10/11/2019

Leave a Reply