26 thoughts on “Tuyệt chiêu chơi cờ vua thắng nhanh: Bẫy khai cuộc chiếu thắt cổ

  1. Kênh youtube của em là Đức Trọng Vũ anh cứ tìm đến mặt 1 em bé anh nhấn vào đấy có 2 vidieo về cờ vua

  2. À anh ơi em có làm youtube anh xem anh nhớ đăng nhé em sắp ra vidieo chơi cờ vua dó anh chỉ cần ấn Đức Trọng Vũ là được và tìm đền cái mà có mặt em bé dó là lich của em và em muốn kết bạn với anh, anh làm bạn em nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa