15 thoughts on “Ứng dụng đọc truyện hay nhiều thể loại

  1. Ad có thể mod lại cho mình ứng dụng Video show trên Chplay hộ đươc không?

    Mod cho mất tên ứng dụng chèn tên ứng dụng khi xuất video ra. Và dùng 1 số hiệu ứng vip mà ko mất phí.

    Nếu được thì cảm ơn ad vô cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *