2 thoughts on “Ứng dụng Excel tra hệ số thiết kế (theo cả Quyết định 957 và Quyết định 79)

  1. A oi cái mà a viêt kia dùng để viêt la như nào mà hay vậy. E ngoài công trừ và mấy hàm vớ vẩn ra e nhìn cái bảng a lam e ko biêt la cai gì. A co thể hướng dẫn để bọn e co thể tự lam dc ko ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *