22 thoughts on “Ứng dụng ghi chú Awesome Note cho Android – CellphoneS

  1. Dạo này nhạc nền CellphoneS chọn ko phù hợp lắm, hơi bị gây chú ý quá. Nên chọn bản giai điệu nhẹ nhàng thôi, đừng chọn bản có tiết tấu lúc thấp lúc cao làm phân tán sự tập trung.

  2. dạo này video của cellphones lấy nét kiểu gì mà nhiều lúc bị mờ quá, soi mãi ko thấy gì , mong khắc phục cái này 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa