5 thoughts on “Ứng dụng tự học Tiếng Trung Quốc hay và dễ học dễ nhớ

  1. Mình muốn đăng ký mua qua thẻ visa, ở phần thanh toán có chỗ điền mã bưu chính thì điền gì vậy bạn ơi. Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *