9 thoughts on “Vẽ hình word 2010

  1. Để group hình dễ dàng và ko ảnh hưởng đến văn bản thì mn nên cho hình vào canvas (Insert >> Shapes >> New Drawing Canvas) và vẽ hình lên đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *