Viet Nam MarTech Conference & Expo 2019Phiên thảo luận buổi chiều
Xu hướng người dùng trong công nghệ thông tin
Ai là người trong cuộc chơi và trong lĩnh vực công nghệ thông tin
MarTech chiếm 29% ngân sách tiếp thị và giảm chi phí lao động

Ngày càng có nhiều công ty sử dụng MarTech để đưa thông điệp của họ vào thị trường

Để nhanh hơn đáp ứng kịp thời những thay đổi nhu cầu của thị trường và thay đổi nhu cầu của khách hàng

Các doanh nghiệp nhỏ SME cần làm gì để đảm bảo tỷ lệ ROI tốt nhất

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa