45 thoughts on “[Vietsub] Hậu trường Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Đông Hoa bị Phượng Cửu hành hạ

  1. Cứ ẵm lm đi lm lại vài cuốc như thế thì đến phép tiên cũg chẳng còn,lúc đấy lo mà thở,tội cái thân già của đế quân 😂😂

  2. Sống trên đời mấy vạn năm mà chỉ trong một lần bế người ta, tuổi thọ hao đi đôi phần =)))

  3. Hết phim buồn quá đi xem hậu trường giải khuây vậy. Trong các tộc thì Loài người đúng là phế vật nhất, gọi là phàm nhân cũng phải, chỉ được cái đẻ nhiều. Nản quá 100 năm đã tỏi mé nó rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa