Vợ của đối tượng đánh điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1 gãy xương hàm làm ở Từ DũNgười phụ nữ mặc áo cam cùng chồng xông vào mắng chửi nữ điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1 bị phát hiện chính là nữ hộ sinh của Bệnh viện Từ…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa