VTC14 Cấp cứu 115 bệnh viện Hùng VươngVTC 14 vừa phát đi một phóng sự mà như biên tập viên Thúy Hạnh từng nói, đó là phóng sự “ Siêu khủng” về đề tài cấp cứu 115, cấp cứu trước…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa