3 thoughts on “XAC DINH KET QUA KINH DOANH

  1. Thầy ơi bút toán nợ 821 có 3334 ấy. Thầy phải lấy^^ có 911 – (nợ 911 – có 8118)^^ mới đúng chứ ạ. Vì 8118 tính vào thu nhập chịu thuế mà. Thầy giải thích giúp e ạ. Thanks thầy

  2. Bài giảng của thầy rất hay dễ hiểu
    thầy cho e xin file excel này được không ạ mail của em phamnga10292@gmail.com. Cảm ơn thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *