36 thoughts on “Xây Dựng & Trải Nghiệm Đội Hình "VIETNAM " XUẤT SẮC NHẤT: CÙNG VIỆT NAM VƯƠN TẦM THẾ GIỚI – TẬP 1

  1. Chơi trên máy tính hay điện thoại vậy mọi người ?chắc tốn tiền nạp mua cầu thủ lắm hả

  2. Tiến Linh , Hoàng Đức , Anh Đức , Tuấn Anh , Đức Chinh , Thành Chung , Trọng Hoàng , Tiến DũngTM , Huy Hoàng , Hùng Dũng , Tiến DũngCB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *