45 thoughts on “Xem vảy gà ĐỘC hay nhất của người xưa truyền lại

  1. Gà cựa sắt cả 2 chân đều có yểm nguyệt,nhật thới .nhưng lại có vảy đâu đầu thì đá giỏi k các sư kê chỉ giáo e với

  2. ae cho minh hoi cái… ga cua mình chân có 7 vảy từ dưới lên, loại vảy giong Hinh vảy phủ địa ấy. co choi đi ko z.

  3. Minh moi bat 1con trong có khai vương , ac tinh tam tài huyền trâm , an van va an tam lien tiếp +vay kích giáp vay no co du ko còn lạc ma….thi nằm trên cua

  4. Con đầu chân xanh mắt ếch .da chết kông chạy ..phải hôn. Chết rồi sao chạy dc..:)) chu ga thi chay dc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *